hoogrendementsbeglazing

ENERGIE en CO2-UITSTOOT

Hoeveel ENERGIE en CO2-UITSTOOT kan er worden bespaard met behulp van hoogrendementsbeglazing?

Twee scenario’s die in het onderzoek worden gepresenteerd illustreren de hoeveelheid energie en bijbehorende CO2-uitstoot die in 2030 en in 2050 jaarlijks zou kunnen worden bespaard als alle gebouwen in de EU zouden worden voorzien van hoogrendementsbeglazing.
Deze twee scenario’s laten zien dat ramen die voorzien zijn van hoogrendementsbeglazing de potentie hebben om een energiebesparing te realiseren tot respectievelijk 75,5 Mtoe in 2030 en 67,3 Mtoe in 2050. Dit komt overeen met een jaarlijkse vermindering van de CO2- uitstoot die kan oplopen tot respectievelijk 94,2 miljoen ton in 2030 en 68,5 miljoen ton in 2050.

POTENTIËLE BESPARING

ENERGIEBESPARINGEN

Waarom kan beglazing GROTE ENERGIEBESPARINGEN OPLEVEREN?

Uit het onderzoek blijkt dat de potentiële energiebesparing in 2030 gelijk is aan een verlaging van het energieverbruik van gebouwen met 30%. Het is dus duidelijk dat ruiten een essentiële factor zijn voor de energieprestaties van een gebouw. Deze enorme potentiële besparing is het gevolg van het feit dat de meeste gebouwen in Europa op dit moment zijn voorzien van verouderde, inefficiënte beglazing, zoals blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken en de gegevens die worden gemeld aan de Europese Commissie. De prestaties van de beglazing zijn in de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd en er zijn tegenwoordig producten met hoogwaardige energieprestaties beschikbaar. Beglazing kan tegenwoordig worden geselecteerd voor de beste energiebalans tussen warmte-isolerende eigenschappen (Uw-waarde) en het vermogen om zonnewarmte op te vangen of te weren (g-waarde). Met het juiste type beglazing kan de energiebesparing in alle typen gebouwen en in alle klimatologische omstandigheden worden gemaximaliseerd.

In 10 jaar kunnen worden gerealiseerd

VERBETERDE RENOVATIE

Wat is het effect van VERBETERDE RENOVATIE van ramen?

Bijna de helft van de maximale potentiële besparingen die zijn geïdentificeerd voor 2030 zou in tien jaar kunnen worden gerealiseerd door het tempo waarin ruiten worden vervangen door hoogrendementsbeglazing te verdubbelen. Dit komt overeen met een jaarlijkse besparing van 36,4 Mtoe voor de Europese Unie in 2030. Om deze besparingen te kwantificeren zijn we uitgegaan van een conservatief ruitvervangingspercentage van 2% als basisscenario. Een verdubbeling van de gebouwenrenovatie, zoals voorgenomen door de Europese instellingen, betekent dat het ruitvervangingspercentage in een verder gelijkblijvende situatie jaarlijks 4% zou bedragen en dat de ruiten met de slechtste prestaties als eerste vervangen zouden worden. Om dit potentieel te kunnen verwezenlijken moet meer renovatie hand in hand gaan met de plaatsing van beglazing waarvan de prestaties zijn geoptimaliseerd voor de betreffende gebouwtypen en locaties.

Hoogrendementsbeglazing noodzakelijk

KOELEN VAN GEBOUWEN

Kunnen ramen de noodzaak van het KOELEN VAN GEBOUWEN verminderen?

Hoewel de meeste energie wordt bespaard doordat gebouwen minder verwarmd hoeven te worden, zorgt hoogrendementsbeglazing er ook voor dat er minder koeling nodig is. Het onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat op Europees niveau het energieverbruik dat nodig is om gebouwen te koelen kan worden verlaagd met 27% in 2050 door op de juiste manier gebruik te maken van zonwerende hoogrendementsbeglazing. Het is belangrijk dat in de zuidelijke delen van Europa en de rest van het continent rekening wordt gehouden met de bijdrage die dubbele beglazing levert aan gematigde warmtebelasting in gebouwen. In bedrijfspanden waarvan de gevels grotendeels van glas zijn en in woningen met ramen op het zuiden verhoogt zonwerend hoogrendementsglas het comfort en minimaliseert het de warmtebelasting en de noodzaak van airconditioning. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden bij het vervangen van ruiten, aangezien onderzoeken voorspellen dat het aantal koelingsinstallaties in gebouwen in Europa de komende decennia sterk zal toenemen.

Tientallen jaren energie wordt bespaard

ONTWIKKELEN BESPARINGEN

Hoe ONTWIKKELEN BESPARINGEN zich in de loop van de tijd?

Ramen gaan lang mee: ze blijven gemiddeld meer dan 40 jaar in een gebouw zitten. Als ze op de juiste manier zijn geplaatst en goed worden onderhouden, bieden ze gedurende hun gehele levensduur stabiele energieprestaties, wat betekent dat er tientallen jaren energie wordt bespaard. Het is dus belangrijk dat er bij het vervangen van ramen in gebouwen wordt gekozen voor beglazing met een hoge energieefficiëntie om maximale besparingen te realiseren en lock-in-effecten te voorkomen gedurende meerdere decennia. De totale energiebesparingen zouden tussen 2020 en 2030 kunnen oplopen tot 200 Mtoe dankzij een verdubbeling van het tempo waarin ruiten worden vervangen door hoogrendementsbeglazing. Dat betekent ook dat er in tien jaar tijd ruim 240 miljoen ton CO2 minder in de atmosfeer terechtkomt. Er zijn dringend beleidsmaatregelen nodig die de verbetering van de beglazing ondersteunen om zo veel mogelijk energie te besparen en klimaatverandering te helpen bestrijden.

bijna een derde van de CO2-uitstoot van gebouwen in de EU worden bespaard

KLIMAATNEUTRALE EU?

Hoe kan hoogrendementsbeglazing bijdragen aan een KLIMAATNEUTRALE EU?

De Europese Unie wil zichzelf tot doel stellen in 2050 de eerste klimaatneutrale economie te worden. Om deze ambitieuze doelstelling te halen moet het energieverbruik van gebouwen drastisch omlaag, zelfs als Europa erin slaagt zijn energieopwekking koolstofarmer te maken.
Het onderzoek van TNO maakt het mogelijk de vermindering van de CO2-uitstoot dankzij hoogrendementsbeglazing te kwantificeren. In 2030 kan bijvoorbeeld door het gebruik van geavanceerde beglazing bijna een derde van de CO2-uitstoot van gebouwen in de EU worden bespaard. In het jaar 2050 moet het aandeel hernieuwbare bronnen in de energiemix zijn toegenomen, maar toch kan dan nog altijd 37,4% van de CO2-uitstoot van gebouwen worden bespaard dankzij hoogrendementsbeglazing. Het meest bijzondere is dat de vermindering van de CO2-uitstoot in de loop van meerdere jaren exponentieel toeneemt doordat ramen in gebouwen tientallen jaren meegaan. Door een verdubbeling van het aantal vervangen ramen tussen 2020 en 2030 zou bijvoorbeeld meer dan 240 miljoen ton CO2 minder worden uitgestoten. Dat betekent dat er meer CO2 wordt bespaard dan er in 2016 werd uitgestoten door alle drie de Baltische Staten, Finland, Zweden en Denemarken samen! De bijdrage van beglazing aan een klimaatneutraal Europa zou mogelijk nog groter kunnen zijn. In het onderzoek van TNO is geen rekening gehouden met nieuwe beglazingsproducten, zoals schakelbare/elektrochromatische beglazing, in de beglazing geïntegreerde fotovoltaïsche cellen of andere nieuwe technologieën, maar als deze breder worden toegepast, kan dat leiden tot extra vermindering van de CO2-uitstoot.

VRAAG NU VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN VAN ONS VACUUM GLAS…

#striped-custom-881664712 {background-color: #08152a!important;}#striped-custom-881664712 span {color: #ffffff!important;}#striped-custom-881664712:hover {background-color: #ffffff!important;}#striped-custom-881664712 span:hover {color: #08152a!important;}
VRAAG OFFERTE